شناسه : 72865
امروز یکشنبه 1402/12/27 - 11:52
نویسنده : admin asnaf
دکتر حسن پور در مصاحبه با خبرنگار بسیج اصناف خبر داد:

عضویت بسیج اصناف در کمیته تطبیق شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی

در جریان اصلاح قانون نظام صنفی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر عضویت بسیج اصناف در کمیته تطبیق، به رای گذاشته شد و با رای قاطع نمایندگان محترم به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، دکتر حسن پور با اعلام این خبر افزود: در جریان اصلاح قانون نظام صنفی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر عضویت بسیج اصناف در کمیته تطبیق، به رای گذاشته شد و با رای قاطع نمایندگان محترم به تصویب رسید.

حسن پور عضو هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی گفت: وظیفه کمیته تطبیق حصول اطمینان از صحت موارد ده گانه شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی مطابق ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی است.

4

در متن قانون نظام صنفی وظایف این کمیته به شرح  زیر اعلام شده است؛

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

 ماده ۱۱ _ به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می گیرد:
 
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)

 ۲- سازمان تعزیرات حکومتی.

۳_نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۴_ بسیج اصناف
 
۵_ دو نفر از اتاق به انتخاب هیات رئیسه مشروط بر این که خود نامزد انتخابات نباشند.

 تبصره ۱_ وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده (۳) این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رییس آن است.
 
تبصره ۲_  در صورت درخواست رییس ،کمیته رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت موظف به همکاری در این خصوص خواهند بود.
 
ماده ۱۲_  کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده (۳) این آیین نامه از مراجع ذی ربط استعلام نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۱_  انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظایف قانونی آنها و شروط مرتبط بوده و کمیته میبایست از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.
تبصره ۲_ کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور میتواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید. کمیته ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی می نماید. نظر کمیته قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۳_ چنانچه تعداد داوطلبان تأیید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره اتحادیه باشد، هیأت اجرایی میبایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

CAPTCHA
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.