نظرسنجی

به نظر شما عملکرد راننده آمر به معروف و ناهی از منکر سعیدعابد درست بود؟
1394/07/29 - 10:52
مسابقه دوصحرانوردی با حضوربسیجیان اصناف ناحیه مقاومت بسیج سمیرم در حاشیه سد قرقاچ ور منطقه وردشت شهرستان سمیرم برگزار شد
1394/07/29 - 10:32
کوهپیمایی بسیجیان ادارات،کارخانجات واصناف ناحیه امام علی(ع)اصفهان جنب امامزاده شاه ناصر کوهپایه برگزار شد.