نظرسنجی

چگونه اصناف می توانند به جهش تولید کمک کنند؟
1394/07/29 - 10:52
مسابقه دوصحرانوردی با حضوربسیجیان اصناف ناحیه مقاومت بسیج سمیرم در حاشیه سد قرقاچ ور منطقه وردشت شهرستان سمیرم برگزار شد
1394/07/29 - 10:32
کوهپیمایی بسیجیان ادارات،کارخانجات واصناف ناحیه امام علی(ع)اصفهان جنب امامزاده شاه ناصر کوهپایه برگزار شد.