نظرسنجی

به نظر شما عملکرد راننده آمر به معروف و ناهی از منکر سعیدعابد درست بود؟
1397/08/15 - 12:03
در مسجد ارگ بازار تهران برگزار شد؛
با همت بسیج اصناف بازاریان کشور مراسم سوم شهدای معزز حمله تروریستی اهواز در مسجد ارگ بازار تهران برگزار شد.
1395/11/23 - 10:26
شهدای شاخص کنگره ملی 10 هزار شهید اصناف و بازاریان
1395/11/23 - 10:21
شهدای شاخص کنگره ملی 10 هزار شهید اصناف و بازاریان
1395/11/21 - 04:36
شهدای شاخص کنگره ملی 10 هزار شهید اصناف و بازاریان
1395/11/21 - 04:13
شهدای شاخص کنگره ملی 10 هزار شهید اصناف و بازاریان
1395/07/13 - 09:54
شهید سال بسیج در 95 رقیه رضایی
1395/07/13 - 09:47
شهید سال بسیج در 95 محمد منتظر قائم
1395/04/28 - 09:45
شهید غلامحسین دیده بان، پدر یک شهید ، به عنوان شهید شاخص سال 95 بسیج اصناف وبازاریان تعیین شد.