24/01/1400 09:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

24/01/1400 09:34

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

17/01/1400 10:17
رئیس ‌سازمان بسیج اصناف:
16/01/1400 09:25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

دکتر رزم حسینی وزیر صمت
26/12/1399 10:07

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

با حضور رییس سازمان بسیج اصناف،بازاریان وفعالان اقتصادی کشور
25/12/1399 10:12

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

25/12/1399 09:18

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

رییس سازمان بسیج اصناف در گفتگو با خبرگزاری بسیج مطرح کرد؛
23/12/1399 11:18

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

23/12/1399 10:46

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

با حضور مسئول بسیج اصناف:
20/12/1399 13:29
رییس سازمان بسیج اصناف درجمع بازرسین مردمی نظارت بر بازار:
20/12/1399 12:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

دکتر غلامرضا حسن پور عنوان کرد:
19/12/1399 08:22
18/12/1399 22:27

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

با حضور جانشین محترم سازمان بسیج اصناف کشور؛
18/12/1399 12:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

04/12/1399 14:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور