به همت سازمان بسیج اصناف کشور برگزار شد
05/08/1399 12:53
29/07/1399 14:55

به گزارش پایگاه خبری بسیج اصناف کشور ؛ نشست تخصصی رفع موانع تولید…

خبر مشروح:
28/07/1399 09:14

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

27/07/1399 09:38

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

قائم مقام سازمان بسیج اصناف کشور:
23/07/1399 08:41

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، محمد حیدری شلمانی…

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور:
15/07/1399 12:25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

08/07/1399 09:10

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

دکترغلامرضا حسن پور رئیس بسج اصناف کشور مطرح کرد:
08/07/1399 08:57

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد:
04/07/1399 22:19
01/07/1399 11:16

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور