خواستار افزایش نقش پذیری بخش خصوصی در دولت جدید

جانشین سازمان بسیج اصناف کشور تاکید کرد:
حیدری عنوان کرد: اکنون دولت در تدوین برنامه و نظارت بر اجرای آن از اصناف و فعالان اقتصادی کمک خواسته و خواستار افزایش نقش پذیری بخش خصوصی و کاهش تصدی خودش است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور،محمد حیدری جانشین سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در نشست راه اندازی دفتر شورای‌عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان کردستان عنوان کرد:اشاره به تقویت نقش فعالان بخش خصوصی به تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی که گامهای نخست در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم با کمک اصناف و بازار و فعالان اقتصادی در سال گذشته در مجمع تشخیص برداشته شد.

دسته بندی