نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

عدم توجه به تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی از سوی وزیر صنعت

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛مفاد نامه غلامرضا حسن پور عضو هیأت عالی نظارت برتشکلهای صنفی خطاب به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجار و رئیس هیات عالی نظارت به شرح ذیل است:

متاسفانه در ترکیب کارگروه  اشتغال استان ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور نامی از اتاق اصناف برده نشده در حالی که نقش سه میلیون واحد صنفی در شهرها و روستاها که بیش از 600 هزار آن، واحدهای تولیدی محسوب می شوند، در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست.

جایگاه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی بسیج اصناف کشور در کارگروه‌های استانی

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛غلامرضا حسن پور حسن پورعضوهیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی ورییس سازمان بسیج اصناف کشور خطاب به دکترجهانگیری معاون اول رییس جمهور: "ستادهای اقتصاد مقاومتی این سازمان آمادگی خود را جهت عضویت در ترکیب کارگروه اشتغال استانها اعلام مینمایند"

صفحات