نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

مناطق آزاد واردات محور شده است/مجلس بررسی لایحه دولت را متوقف کند

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان وتجار کشور؛ غلامرضا حسن پور،عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با بیان اینکه حدود ۲۴ سال از راه اندازی مناطق آزاد در ایران می گذرد، اظهارداشت:قرار بود مناطق آزاد به عنوان تسهیل گر صادرات عمل کند یا اگر قرار به واردات مواد اولیه برای صنایع انجام باشد، از طریق این مناطق صورت گیرد.

ثبات مدیریت، رمز موفقیت و توسعه مناطق آزاد کشور

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، نقش ثبات در مدیریت سازمان ها چه در مناطق آزاد و چه خارج از آن همیشه جزء پرچالش ترین موضوعات بین صاحب نظران در کشور بوده است. بی تردید دستیابی به برنام ههای بلندمدت و اهداف از پیش تعیین شده برای هر سازمانی مستلزم مدیریت یک دست درون سازمانی است.   با نگاهی عمیق تر به این موضوع می توان در خصوص ثبات مدیریت، هم نکات مثبت و هم نکات منفی را برشمرد. قطع به یقین وزن نکات مثبت این امر بسیار بیش از جنبه های منفی آن است و به عبارتی می توان با بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد مدیران نقاط منفی را به خوبی از دل سازمان ها بیرون کشید.

صفحات