نظرسنجی

چگونه اصناف می توانند به جهش تولید کمک کنند؟

مبارزه با کرونا عرصه‌ای برای افتخار ایران

به گزارش خبرنگار بسیج اصناف کشور؛ دکتر محمدرضا شانه ساز در همایش تجلیل از همیاران سلامت با اشاره به اینکه در روزهای اول شیوع کرونا، موج بیماری بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، گفت: از همان روزهای اول وزیر بهداشت سعی کرد اهمیت موضوع را در دولت بازتاب دهد و حساسیت امر را به سایر اعضا القا داده و موجبات تصمیم‌های جدی‌تر را مهیا کند  که بر این اساس ممنوعیت پرواز چین (که با مقاومت‌هایی مواجه بود) و همچنین ممنوعیت صادرات ماسک محقق شد.

صفحات