نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

اولویت دولت برای ساماندهی کوله‌بری؛ قاچاق ته لنجی از هفت دولت آزاد است

به گزارش پایگاه خبری بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، هفته گذشته رحمانی فضلی  در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود: مصوبه‌ای در  دولت برده‌ایم و تصویب کرده‌ایم که کوله‌بری در مرزها متوقف شود.

((...محدود کردن کوله بری تبعات اجتماعی و امنیتی در برخی مناطق خواهد داشت اما باید توجه داشت که از انجام کوله‌بری درآمد زیادی به خود کوله‌برا‌ن نمی‌رسد و کرامت انسانی آنها حفظ نمی‌شود...))

صفحات