نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

تطهیر تئوریسین‌های شوک ارزی

به گزارش پایگاه خبری بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛ ضرورت افزایش نرخ دلار برای بهبود تراز تجاری کشور!، ضرورت افزایش قیمت دلار برای حمایت از بخش تولید!، ضرورت افزایش قیمت دلار برای مقابله با رانت واردات!، ضرورت افزایش قیمت ارز برای ایجاد اشتغال! و....

عناوین بالا و صدها گذاره مشابه دیگر، چکیده ای است از اظهار نظر چهره‌هایی که طی سه سال گذشته برای تئوریزه کردن ضرورت کاهش ارزش پول ملی هرچه توان داشته اند به میدان آورده و همزمان رسانه‌های حامی این جریان فکری تمامی منتقدین را با چوب تحقیر و توهین نوازش می‌کردند.

صفحات