نظرسنجی

به نظر شما عملکرد راننده آمر به معروف و ناهی از منکر سعیدعابد درست بود؟

مرحله دوم "طرح یک کاسب یک دانش آموز" با شناسایی دانش آموزان مناطق محروم کلید خورد

به گزارش بسیج اصناف کشور؛ محسن عدالت خواه  مدیر کارآمدی ونقش آفرینی بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در خصوص اجرای طرح  عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن پایان سال  و لزوم توجه بیشتر به مناطق آسیب پذیر در محله های حاشیه نشین و ایجاد نشاط بین تمام فرزندان میهن اسلامی، طرح "یک کاسب- یک دانش آموز/دانشجو" به منظور پشتیبانی مالی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی محترم از دانش آموزان ودانشجویان بی بضاعت  محله های طرح کرامت برگزار می شود.

صفحات