نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

ثبات مدیریت، رمز موفقیت و توسعه مناطق آزاد کشور

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، نقش ثبات در مدیریت سازمان ها چه در مناطق آزاد و چه خارج از آن همیشه جزء پرچالش ترین موضوعات بین صاحب نظران در کشور بوده است. بی تردید دستیابی به برنام ههای بلندمدت و اهداف از پیش تعیین شده برای هر سازمانی مستلزم مدیریت یک دست درون سازمانی است.   با نگاهی عمیق تر به این موضوع می توان در خصوص ثبات مدیریت، هم نکات مثبت و هم نکات منفی را برشمرد. قطع به یقین وزن نکات مثبت این امر بسیار بیش از جنبه های منفی آن است و به عبارتی می توان با بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد مدیران نقاط منفی را به خوبی از دل سازمان ها بیرون کشید.

صفحات