نظرسنجی

چگونه اصناف می توانند به جهش تولید کمک کنند؟

بانک ها در شرایط فعلی دِین خود را به اصناف ادا کنند/ اصناف، پای کار تحقق«جهش تولید»

به گزارش خبرنگار بسیج اصناف کشور؛ غلامرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا؛ پیرامون اقدامات سازمان بسیج اصناف کشور در زمینه مبارزه با کرونا گفت:  دولت برای حمایت از کسبه متضرر از بحران کرونا بسته هایی را پیشنهاد داد که مورد اعتراض آنان قرار گرفت بنابراین بسیج اصناف قرار شد ابزارهایی را تنظیم کرده وبرای تامین رضایت کسبه به دولت ارائه شود.

صفحات