نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

عضو هییت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی : انتخابات اتاق‌ها باید قانونی، عادلانه، آزاد و فراگیر برگزار شود

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛ غلامرضا حسن پور اشکذری رئیس بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور در حضور رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان ها در اتاق اصناف ایران بیان کرد: ایجاد رونق کسب و کار ، اشتغال زایی و تحقق اقتصاد مقاومتی مهم ترین هدف بسیج اصناف است و الویت سازمان بسیج اصناف ،  اجرای منویات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رعایت قانون و برپایی انتخابات صنفی عادلانه می باشد.بر این اساس دخالت هر فرد یا مجموعه ای در برپایی قانونمند انتخابات صنفی مخالفت با قانون است.

صفحات