شناسه : 71621
امروز سه شنبه 1399/07/08 - 09:20
نویسنده : admin-asnaf
رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد:

وجود 11 هزار شهید اصناف در دوران دفاع مقدس نقطه عطفی در نقش آفرینی تاریخی اصناف کشور بود

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: وجود 11 هزار شهدای اصناف در دوران دفاع مقدس و همراهی بازار در عرصه های اقتصادی پس از انقلاب، گواه جایگاه پر اهمیت اصناف در تحوالت اجتماعی جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، در زمان جنگ تحمیلی، جامعه متدین و انقالبی بازار نمی توانست نسبت به مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بی تفاوت باشد.  وجود 11 هزار شهدای اصناف در دوران دفاع مقدس و همراهی بازار در عرصه های اقتصادی پس از انقلاب، گواه جایگاه پر اهمیت اصناف در تحوالت اجتماعی جامعه است.

هشت سال دفاع مقدس نقطه عطفی در نقشآفرینی تاریخی اصناف کشور است. تفکر بسیجی حاکم بر اصناف موجب شده بود تا با تکیه بر سیاستهای مقاومتی، وابستگیهای مادی و نظامی کشور را به بیگانگان درست در زمانی که ایران تحت تأثیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی ابرقدرتها قرار داشت کاهش دهند.

اصناف با حضور در خطوط مقدم جبهه، تهیه و ارسال کاروانهای تدارکات، پشتیبانی فنی و سازندگی بسیار خوش درخشیدند. اصناف در استانهای مرزی همچون خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان و... عالوه بر حضور در شهرهایی که به طور شبانهروزی مورد هجوم موشک و هواپیماهای دشمن بعثی بودند ضمن تأمین نیازهای جامعه و تقویت و روحیه مردم و رزمندگان با اقداماتی ایثارگرانه و بیادماندنی مشارکتی جدی داشتند.

از جمله این اقدامات عبارتند از: فراهم کردن تلفن محل کسب خود جهت استفاده رزمندگان در تماس با خانواده؛ ایجاد حمام صلواتی در بعضی از واحدهای صنفی جهت استفاده رزمندگان؛ ایجاد ایستگاههای صلواتی جهت پذیرایی و استراحت رزمندگان؛ جمع آوری کمکهای اصناف شامل مواد غذایی، بهداشتی، پوشاک، و پتو از طریق ستادهای پشتیبانی صنوف؛ تأمین آمبوالنس و خودرو و اهداء به جبهههای نبرد حق علیه باطل؛ راهاندازی آشپزخانه در نزدیکترین نقاط به خطوط نبرد؛ راهاندازی تعمیرگاههای اتومبیل و موتورسیکلت در پشت جبهه و خطوط مقدم؛ حضور داوطلبانه در جبههها و مبارزه بر علیه دشمن که حاصل آن تقدیم بیش از 10 هزار شهید و جانباز انقالب بود.

اطمینان دارم اگر امروز اتفاقی برای کشور رخ دهد، اصناف در صفوف مقدم قدم برمیدارند و با پویایی که امروزه در اصناف نسبت به قبل وجود دارد، مقاومتر و با تالش بیشتر به صحنه خواهند آمد.

همانطور که امروز اصناف در خط مقدم مبارزه با تحریم، ایجاد نظم و ثبات اقتصادی و مبارزه با بحران شیوع ویروس کرونا قرار دارند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

About text formats
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.