طیف اصناف صنفی کرمان در انتخابات شرکت کنند تا انتخاباتی پرشور برگزار شود

یوسف جعفری تاکید کرد:
رئیس اتاق اصناف کرمان عنوان کرد: طیف اصناف صنفی کرمان همه با هم هماهنگ هستند که در انتخابات شرکت کنند تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و رئیس جمهور منتخب با رای بالایی انشاالله انتخاب بشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، یوسف جعفری رییس اتاق اصناف کرمان در خصوص حضورمردم و اصناف در انتخابات بیان کرد: اصناف از دیرباز و از قبل از انقلاب همیشه یار و یاور نظام و انقلاب بودند و در پشتیبانی از نظام و روحانیت همیشه با انقلاب همراه بوده اند.

رئیس اتاق اصناف کرمان عنوان کرد: طیف اصناف صنفی کرمان همه با هم هماهنگ هستند که در انتخابات شرکت کنند تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و رئیس جمهور منتخب با رای بالایی انشاالله انتخاب بشود.

دسته بندی