تشکیل جبهه واحد بازرگانان مسلمان جهان برای مقابله با خباثت‌های رژیم صهیونیستی

نماینده وزیرصمت در اتاق بازرگانی ایران وتهران
نماینده وزارت صمت دراتاق بازرگانی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری:امروزمسئله اصلی جهان اسلام مساله فلسطین است وما باید بابه کارگیری همه ظرفیت های بازرگانان مسلمان جبهه اقتصادی واحدی به منظورتقویت بنیه مالی مسلمانان بویژه مردم تحت ظلم و ستم فلسطین اشغالی درسراسرجهان تشکیل دهیم وبا راهبرد اقتصادی پویا و قوی به جنگ با خباثت ها و خیانت های رژیم صهیونیستی وحامیان آنها برویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، غلامرضا حسن پورنماینده وزارت صمت دراتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی تهران وایران دربیست وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران  گفت:راهبردسال۱۴۰۰ سارمان بسیج اصناف،بازاریان وفعالان اقتصادی کشور درخصوص تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی برتولید،پشتیبانی ها ومانع زدایی ها توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه در حال تدوین و پس از نهایی شدن اجرا می شود.

دسته بندی
برچسب‌ها