دیدار نوروزی رییس اتاق اصناف ایران و نماینده وزیر صمت با رییس سازمان بسیج اصناف

دیدار نوروزی سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با غلامرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، دیدار نوروزی سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با غلامرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی برگزار شد.

دسته بندی
برچسب‌ها