غلامرضا حسن پور، رئيس سازمان بسيج اصناف کشور عنوان کرد:
25/08/1400 19:16

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، رئيس سازمان بسيج…

27/03/1400 11:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور,ملت شریف وباعظمت ایران…

از کسبه معتمد بازار؛
21/03/1400 23:15

سعید مقتدری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور عنوان…

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد:
20/03/1400 14:04
رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری تهران؛
11/03/1400 19:19
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور؛
20/02/1400 11:53

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

بیانیه گرامیداشت روز جهانی قدس سازمان بسیج اصناف، بازاریان
08/03/1398 14:25