رئیس اتاق اصناف ایران:
02/11/1397 13:27
در جلسه شورای مرکزی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران مطرح شد؛
14/08/1397 13:10

جلسه با حضور غلامرضاحسن پور رئیس بسیج اصناف کشور و  رئیس اتاق…