نظرسنجی

نظر شما در مورد محتواي سايت سازمان بسیج اصناف خراسان رضوی چيست؟

ایدئولوژی جهانی‌سازی آمریکا فروپاشیده است

به گزارش بسیج اصناف کشور؛ سردار محمدرضا نقدی  در مراسم افتتاحیه نشست سراسری هیئت‌های اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف اظهار داشت: سرنوشت انقلاب‌های مختلف را در دنیا شاهد بودیم و انقلاب ما به 40سالگی رسیده؛ این انقلاب تکیه‌گاه دنیایی و مادی نداشته است اما سایر انقلاب‌‌ها این گونه نبوده و شاهد هستیم که همه ابرقدرت‌ها مقابل انقلاب ما بوده‌اند و باید با افتخار این 40سالگی را جشن بگیریم و پیام انقلاب را در دنیا سر دهیم، و دشمن با جنگ روانی به مصاف انقلاب ما آمده است.

صفحات