نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟

کاهش 11 درصدی مصرف برق در واحدهای تجاری داشتیم

به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛ هاشم صحرا پور فرمانده بسیج توانیر کشور ضمن تشکر از بسیج اصناف کشور به جهت همکاری باشرکت های توانیر عنوان کرد: در چهارچوب توافقنامه بسیج اصناف و توانیر شاهد کاهش 11 درصدی مصرف برق در واحدهای تجاری بودیم.

صفحات