نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟

کارویژه های بسیج اصناف راه گشای اقتصادی کشور است

به گزارش پایگاه خبری بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، غلامرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور درهمایش فرماندهان و مدیران بسیجی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مشهد مقدس عنوان کرد: بسیج ازاین جمع کار ویژه  اختصاصی در مباحث اقتصادی کلان نظام را انتظار دارد. باید با خود باوری و روحیه بسیجی مشکلات اقتصادی پیش روی مردم راحل کرد.

صفحات