نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟

نشست مشترک رؤسای بسیج اصناف کشور، استان تهران و البرز برگزار شد

 به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور؛ جلسه مشترک رؤسای بسیج اصناف کشور، استان تهران والبرز برای تبادل نظردرخصوص کمک به تحقق شعار سال برگزار شد.

این جلسه در خصوص نقش اصناف در حمایت از کالای ایرانی بحث و تبادل نطر شد.

صفحات