نظرسنجی

آیا از میزان عملکرد سازمان بسیج اصناف کشور در سال 1396 راضی هستید؟
سردار سید مسعود جزائری بیان کرد:

بسیج اصناف باید "رویکرد تاکتیکی" و "رویکرد راهبردی" را دنبال کند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد:در بسیج اصناف باید دو نوع رویکرد داشته باشیم. یکی رویکرد "تاکتیکی" است با این مفهوم که به عنوان بسیج اصناف در مقابل هجمه ها قدرت کافی داشته باشد و دوم رویکرد "راهبردی" است در راستای ساخت و استحکام سرمایه ها و ظرفیت های مربوطه در راستای ارتقاء قدرت و امنیت ملی گام بردارد.

به گزارش پایگاه خبری بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با مطرح کردن سرمایه و قدرت از نظر شکلی و محتوائی با شرایط بسیج اصناف بیان کرد: بسیج به عنوان یک سرمایه مطرح است همان طور که اسلام بزرگترین سرمایه است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: کسی بپذیرد یا نپذیرد! ولی آیا همیشه اسلام بزرگترین قدرت است؟ میدانیم که نیست. اگر بخواهیم اسلام تبدیل به قدرت شود باید فعل و انفعالی در آن انجام بگیرد! سال 57 اتفاقی رخ داد که تبدیل به قدرت شد. اگر قدرت نداشته باشیم جلوی نفوذ را نمی توانیم بگیریم و دیگران را نمی توانیم تحت تاثیر قرار بدهیم. در عین حال مراقبت از این سرمایه نکنیم الغاي کاذب می کند.

سردار مسعود جزائری ادامه داد: جمهوری اسلامی به واسطه قدرتمند شدن اسلام عزیز در جهان تحولی را ایجاد کرده که بزرگترین قدرت ها در مقابل این انقلاب زانو زده اند.  نعره ای که آمریکا می کشد از روی قدرت نیست، دنیا دارد این را نشان می دهد. در عین حال این قدرت دشمنانی هم دارد. چند نکته هم وجود دارد ، یکی این است که باید بتوانیم به تهدیدات جواب بدهیم، بعد مراحل عالی تر قدرت را طی کنیم. پس چاره ای نداریم جز اینکه درون خودمان را ساماندهی کنیم.

وی بیان کرد:  انقلاب اسلامی نهادهایی را بوجود آورده که در راستای استحکام سازی وظیفه دارند. وظیفه بسیج بعنوان نهادی که امام خمینی(ره) تاسیس کرد، در راستای این استحکام سازی چیست؟ سوال اصلی این است که بسیج اصناف چه نقشی در استحکام سازی دارد؟

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح مطرح کرد: در راستای ارتقای فرهنگ دفاعی بسیج اصناف چه نقشی دارد؟  منظور از فرهنگ دفاعی، مؤلفه‌های فرهنگ در انقلاب اسلامی است که مقاوم شده باشند و به قدرت رسیده باشند. سرمایه مثل پولی است که در بانک باشد و از آن استفاده نشود.  وقتی پول در چرخه بازار قرار می گیرد تبدیل به قدرت می شود.  مثلاً "بسیج معلمان و دانش آموزی را در نظر بگیرید، هدف بسیج دانش آموزی ممکن است در کلان موضوع پای کار آمدن دانش آموزان باشد. این به عنوان کارکرد عام بسیج دانش آموزی مطرح است. همین بسیج مدارس یک کارکرد ویژه دیگری هم دارد که کارکرد اختصاصی آن است". الان بسیج در مدیریت حوزه آموزش و پرورش کجای کار قرار دارد؟ نقش بسیج در متون آموزشی مدارس کجاست ؟

جزائری ادامه داد: کارکرد تخصصی بایستی برون دادهائی داشته باشد.این برون دادها باید عینیت پیدا کند و در کلی گویی نباید خودمان را قانع کنیم. کارکرد تخصصی این نوع بسیج کجاست که جامعه مواجه می شود با یک سند وارداتی در تعلیم وتربیت "همان سندی که اروپائیان برای نظام آموزشی قصد داشتند به ایران تحمیل کنند" این را میتوان به تمام گونه های بسیج سرایت داد.

وی ادامه داد: کارکرد بسیج اصناف حفظ موقعیت اسلامی است. یک تعریفی را از فرهنگ  مقام معظم رهبری (حفظه ا.. تعالی) مطرح کردند ،که از پرمعناترین و جامع ترین تعبیرهایی است که وجود دارد: کلیات این گونه است که فرهنگ را مشتمل بر ذهنیات و باورها و سنتها و ارزشها و اخلاقیات میداند و برای دیپلماسی و اقتصاد و امور دفاعی هم حرف دارد. با این تعریف ثمره و محصول یا کارکرد نهایی هر یک از اقشار بسیج باید استحکام نظام باشد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در بسیج اصناف این استحکام بخشی به شکل یک اقتصاد قدرت پایه باید باشد. قدرت ملی این کشور را چگونه میشود اندازه گرفت؟ زمانی که کشور اراده و ظرفیت های لازم را در اختیار داشته باشد با این عناصر می تواند اهداف و ارزش های حیاتی خود را توسعه بدهد و عمق ببخشد. ظرفیت های موجود کشور در حوزه بسیج اصناف را چگونه می توانیم احصاء کنیم؟ منابع اصلی و سرمایه ای در بسیج اصناف کدام است؟ چه فعل و انفعالی روی این ظرفیت ها باید صورت بگیرد تا تبدیل به گفتمان مسلط بشود؟ این ها در واقع سوالاتی است که باید پاسخ گویی شود.چه فعل و انفعالی باید صورت بگیرد تا آسیب پذیری کاهش بیابد؟ اهداف و ارزش های حیاتی کشور بحث قدرت ملی است. این اهداف و ارزش های حیاتی مرتبط با بسیج اصناف است که باید توسعه و تعمیق پیدا کند.

سردار سید مسعود جزائری ادامه داد: بالاخره باز هم سوالی دیگر؛ چه  نوع عقبه هایی این منابع و سرمایه ها را مورد تهدید قرار میدهد؟ به تعبیر دیگر چگونه باید امنیت ملی را ارتقا بدهیم؟ فرهنگ دفاعی کارکرد بسیج اصناف است. امنیت ملی این گونه است که در آن تهدیدی وجود نداشته باشد یا اگر تهدیدی هست قابل مدیریت باشد. چون قرار است بسیج به واقعیت های خودش نگاه کند.خصوصاٌ با توجه به شرایطی که در آن به سر می برد، چه رسالتی در حوزه ماموریت(اش) دارد؟ واقعیت این است که ما با تهدید مواجه هستیم . اینها را چگونه باید مدیریت کنیم تا بسیج اصناف قدرت پیدا بکند؟ اگر تهدید مدیرت نشود، امنیت مخدوش خواهد شد و به استحکام لازم نخواهد رسید . بسیج اصناف آنقدر بایستی محکم باشد که تهدید نشود  و اگر تهدید شد، مدیریت بکند ! کارکرد خاص بسیج تا الان چه بوده ؟ با توجه به وضعیتی که در آن به سر می بریم اینها مباحث اصلی است. 

وی بیان کرد:  قدرت‌ها، دشمنان خودش را دارد. دشمنان ما قابل توجه هستن و نباید کم اهمیت شمرده شوند. بسیج اصناف به لحاظ دامنه فراگیری که دارد می تواند از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار باشد. اقتصاد، امروز دغدغه بزرگ جامعه اسلامی است بسیج با کمک خبرگان این عرصه باید بتواند آن را نجات بدهد. علی القاعده این بسیج باید بتواند نقش قابل ملاحظه‌ای  در استحکام درونی نظام داشته باشد و آن را بتواند نشان بدهد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح  عنوان کرد: پذیرفتنی نیست که کارکردهای ویژه برخی از اقشار را حتی قادر نبوده ایم شناسایی بکنیم . به طور مختصر دو رویکرد در امنیت ملی وجود دارد. یکی رویکرد "تهدید" محور است که تلاش می کنیم آن را رفع کنیم . یکی از نقاط ضعف ما در این عرصه این است که ممکن است نتوانیم ذهن ( کنش گر ) را پردازش کنیم و دائماٌ در حال تهدید باشیم و دوم رویکرد استحکام درونی و پایه های نظام است به همین دلیل بایستی فرهنگ و اقتصاد مقاوم داشته باشیم تا هر هجمه‌ای و تهدیدی نتواند روی آن تاثیر بگذارد . به همین جهت باید برای ضعف ها فکر کنیم و چنانچه اتفاقی رخ بدهد در حالت سرمایه صفر نمانده باشیم. این نباشد که یک شبکه ملحد خارجی تن همه را بلرزاند. چون استحکام سازی نشده، از یک شبکه بیگانه می ترسیم و از خودمان در برابر این رویکرد تهدید محور برنامه ای نداریم. این نشان میدهد که باید از یک هویت قابل قبول برخوردار باشیم. هویت پایدار به نظر میرسد جز با استحکام درونی (بازار) راه دیگری ندارد .

سردار سید مسعود جزائری ادامه داد: بر اساس این نکته ها برداشت این است که در بسیج اصناف باید دو نوع رویکرد داشته باشیم. یکی رویکرد "تاکتیکی" است با این مفهوم که به عنوان بسیج اصناف در مقابل هجمه هایی  که به حوزه ماموریتی ما وارد میشود قدرت کافی داشته باشد و دوم رویکرد "راهبردی" است در راستای ساخت و استحکام سرمایه ها  و ظرفیت های مربوطه در راستای ارتقاء قدرت و امنیت ملی گام بردارد.

وی در پایان بیان کرد: بسیج در اینجا باید نقش داشته باشد و این نقش را به دیگران نشان بدهد. نمی شود بگوئیم ادعای داشتن بسیج چند ده میلیونی داریم ولی اثر گذاری ندارد. این خطر بزرگی است برای انقلاب، وای بر حاکمیتی که سرمایه اش را از دست بدهد.که در این صورت نمی تواند زیرساختهای اختصاصی داشته باشد. ما امروز بیش از گذشته به استحکام سازی درونی نیاز داریم. بسیج باید یک نگاه درونی داشته باشد و یک نگاه بیرونی تا به استحکاماتش بپردازد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.